fbpx

Begeleider: Sezan Keers

Mogelijkheid van online deelname aan kwaliteitstoetsen is verlengd tot 1 januari 2022

Via Intervitair worden intervisies momenteel grotendeels ‘online’ aangeboden. Toch is dit eigenlijk de uitzondering en niet de regel. Strikt genomen dient intervisie uitsluitend fysiek plaats te vinden, maar uiteraard hebben de Corona omstandigheden ertoe geleid dat de Nederlandse Orde Van Advocaten (NOVA) besloten heeft dat intervisie online onder voorwaarden wordt erkend als volwaardige intervisie.De NOVA heeft oorspronkelijk besloten dat intervisies vanaf april 2020 tot en met eind 2020 online plaats mochten vinden. Later is deze termijn verlengd tot 1 april 2021.

Recentelijk, op donderdag 25 maart 2021 heeft de Nederlandse Orde Van Advocaten de termijn nogmaals verlengd, namelijk tot eind 2021, wederom in verband met de corona problematiek en om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het oorsponkelijke bericht treft u hier: https://www.advocatenorde.nl/nieuws/online-deelname-aan-kwaliteitstoetsen-verlengd-tot-1-januari-2022

Online intervisie is, zoals gezegd, de uitzondering en dient aan bepaalde eisen te voldoen. Die eisen blijven bij de verlenging onverkort gelden en zijn de volgende:

  1. alle deelnemers gaan akkoord met deelname aan de kwaliteitstoetsen door videoconferentie;
  2. de identiteit van de deelnemers wordt gecontroleerd door gespreksleider of begeleider;
  3. de aanwezigheid van de deelnemers wordt tijdens de bijeenkomst gecontroleerd door de gespreksleider of begeleider;
  4. de vertrouwelijkheid wordt door alle deelnemers gewaarborgd door onder meer deelname aan de bijeenkomst in een afgesloten ruimte zonder aanwezigheid van derden.

PO-Punten

In verband met de Coronamaatregelen en het daarmee samenhangende beperkte cursusaanbod in 2020, waren de PO-verplichtingen voor 2020 gehalveerd, en daarmee ook de verplichtingen voor wat betreft de kwaliteitstoetsen. Voor 2021 is deze halvering opgeheven en dient het reguliere aantal van 8 uur intervisies te worden gevolgd.

U kunt dit jaar dus 8 uur online intervisie volgen. Dit zijn 4 sessies van 2 uur. Wilt u verzekerd zijn van goede vaste prijs, overweeg dan een jaarabonnement bij Intervitair voor maar €299,- per persoon. Hiermee heeft u de meeste keuze voor de minste kosten. Meer informatie over Jaarabonnement 

Sezan Keers
30/03/2021
post
Online intervisie voor advocaten, mag dat ook?

Hoe intervisie voor advocaten mag worden vormgegeven is grotendeels in handen van de door de Orde van Advocaten aangestelde intervisiebegeleider. Deze is hiervoor speciaal opgeleid. De intervisiebegeleider (of gespreksleider) bewaakt de structuur en tijd en zorgt dat iedereen zijn zegje kan doen op een gestructureerde en veilige manier. Ook dient de intervisiebegeleider/gespreksleider ervoor zorg te dragen dat wordt voldaan aan de eisen die zijn gesteld voor intervisie.

Welke eisen dit zijn, is elders op de pagina opgesomd. Belangrijkste is dat de intervisiebegeleider de juiste papieren heeft, dat de intervisie plaatsvindt met minimaal 3 en maximaal 10 advocaten en dat de intervisie online maximaal 2 uur duurt en fysieke intervisiebijeenkomsten maximaal 4 uur per dag.

De orde van advocaten heeft in eerste instantie bepaald dat intervisie fysiek dient plaats te vinden, maar nood breekt wet: bij het intreden van de Covid-19 pandemie heeft de Orde besloten dat intervisie ook online mag plaatsvinden. Op moment van schrijven is dat zelfs de enige mogelijkheid.

In eerste instantie besloot de Orde van Advocaten in 2020 dat de intervisie online mocht plaatsvinden t/m het einde van het jaar, maar gelukkig heeft de Orde van Advocaten die maatregel verlengd t/m 1 april 2021.

Tot 1 april 2021 mag intervisie dus online plaatsvinden, bijvoorbeeld via Zoom, Google Meet, Skype of Microsoft Teams. Wat er daarna gebeurt kunnen wij nog niet zeggen. Volgt u intervisie graag online, dan adviseren wij vroeg te boeken, aangezien we niet zeker weten of dat straks nog wel kan.

Sezan Keers
09/02/2021
post
Marktplaats voor intervisie – MR-online

Marktplaats voor intervisie – MR-online

Nieuw: Intervitair, een platform waar advocaten een intervisie kunnen boeken. En waar gecertificeerde intervisiebegeleiders hun diensten kunnen aanbieden.

“Het idee voor de site is geboren uit persoonlijke ‘nood’”, vertelt de Rotterdamse advocaat Gert Poot (Stip Advocatuur), die Intervitair oprichtte. Poot volgde een door de Nederlandse Orde van Advocaten goedgekeurde opleiding tot intervisiebegeleider – intervisie is een van de vormen van kwaliteitstoetsen waaraan advocaten sinds maart dit jaar verplicht moeten deelnemen. Maar toen hij zijn papiertje had gehaald rees de vraag: waar haal ik intervisieklanten vandaan? “Ik kon wel allerlei acquisitie gaan doen om een klasje vol te krijgen, maar je moet maar net weten hoe je potentiële deelnemers kunt bereiken. Bovendien heb je daar als advocaat ook niet echt de tijd voor; het levert je meer op als je declarabele uren maakt of je tijd gebruikt om nieuwe zaken binnen te halen.”

Vraag en aanbod

Gert Poot
Gert Poot

Veel deskundige intervisiebegeleiders – er zijn er inmiddels zo’n 500 geaccrediteerd door de Orde − doen daardoor volgens Poot minder intervisies dan zij zouden willen. Gevolg is dat de markt wordt beheerst door veelal grotere partijen, die wel in staat zijn om grote aantallen te bereiken en die hogere tarieven vragen. Poot besprak het probleem met andere begeleiders en collega-advocaten en bedacht toen dat het handig zou zijn om een site op te zetten waar je terechtkunt voor vraag en aanbod op intervisiegebied, een soort marktplaats voor intervisie.

Reviews

Is het een gat in de markt? “Voorlopig zijn we nog niet uit de kosten. En de opbrengst steken we in het optimaliseren van de site, we hebben allerlei plannen. Zo willen we bijvoorbeeld reviews gaan opnemen. Je mag alleen een intervisie bij ons aanbieden als je daarvoor een door de Orde goedgekeurde opleiding hebt gedaan. Dat is al een redelijke indicatie voor de kwaliteit van iemand, maar als je deelnemers na afloop een begeleider laat beoordelen zegt dat nog veel meer.”

Inmiddels hebben al een stuk of tien intervisies plaatsgevonden via Intervitair. “En ik zie nu alweer een boeking binnenkomen op mijn scherm”, zegt Poot. “We krijgen positieve reacties van zowel begeleiders als deelnemers. Het is leuk om te merken dat het aanslaat wat we met elkaar hebben bedacht en dat we op het goede spoor zitten.”

Marktwerking

De marktwerking die Poot met Intervitair ook voor ogen stond, begint al een beetje te komen: “Een van de aanbieders ging een paar tientjes omlaag met zijn prijs toen niemand zich aanmeldde. Vervolgens zat zijn intervisie binnen de kortste keren helemaal vol.”

Bron: https://www.mr-online.nl/marktplaats-voor-intervisie/

Sezan Keers
11/01/2021
post
Online platform voor intervisies voor advocaten – Advocatenblad

ONLINE PLATFORM VOOR INTERVISIE

Advocaten die intervisie geven kunnen sinds enkele weken via online platform Intervitair hun diensten verkopen. Vanwege de coronarestricties worden er vooral online intervisies aangeboden.

Intervitair is opgezet door advocaat Gert Poot (Stip Advocatuur, Rotterdam). Hij signaleert dat de circa vijfhonderd begeleiders die door de NOvA zijn opgeleid om intervisie te begeleiden, het vaak lastig vinden om advocaten te werven voor hun intervisiegroepen. ‘Dat gold ook voor mij. Statistisch gezien moet dat met achttienduizend advocaten geen punt zijn, maar in de praktijk blijft het vaak stil. Ook al omdat acquisitie voor intervisie een andere tak van sport is dan de werving voor je eigen praktijk.’

Daarom lanceerde Poot eind november Intervitair, een digitale marktplaats waar vraag en aanbod van intervisie samen moeten komen. Op dit moment is het aanbod op het platform nog bescheiden: een tiental gediplomeerde begeleiders biedt intervisiesessies aan op diverse rechtsgebieden. De sessies duren twee uur en zijn vanwege de coronarestricties veelal online. De prijzen variëren van zestig tot negentig euro per sessie. ‘Dat is voor een belangstellende advocaat niet duur’, vindt Poot. ‘Terwijl je als begeleider met een goed gevulde sessie een aardig bedrag verdient. Intervitair werkt echt als een marktplaats, de relatief lage prijzen zijn daar een voorbeeld van.’

OOGMERK

Intervitair werft zijn aanbieders en deelnemers onder meer via LinkedIn. Tot nu toe kost het project Poot slechts geld, op termijn hoopt hij er op kleine schaal iets aan te verdienen. ‘Maar dat is niet mijn belangrijkste oogmerk. Ik wil het vooral makkelijk maken voor advocaten om elkaar te vinden qua intervisie. Zo maken zij meer kans tegen de bekende aanbieders van intervisie die met hun grote budgetten een stevige positie op de markt innemen.’

bron: https://www.advocatenblad.nl/2020/12/16/online-platform-voor-intervisie/

Sezan Keers
11/01/2021
post
Top