Hoe intervisie voor advocaten mag worden vormgegeven is grotendeels in handen van de door de Orde van Advocaten aangestelde intervisiebegeleider. Deze is hiervoor speciaal opgeleid. De intervisiebegeleider (of gespreksleider) bewaakt de structuur en tijd en zorgt dat iedereen zijn zegje kan doen op een gestructureerde en veilige manier. Ook dient de intervisiebegeleider/gespreksleider ervoor zorg te dragen dat wordt voldaan aan de eisen die zijn gesteld voor intervisie.

Welke eisen dit zijn, is elders op de pagina opgesomd. Belangrijkste is dat de intervisiebegeleider de juiste papieren heeft, dat de intervisie plaatsvindt met minimaal 3 en maximaal 10 advocaten en dat de intervisie online maximaal 2 uur duurt en fysieke intervisiebijeenkomsten maximaal 4 uur per dag.

De orde van advocaten heeft in eerste instantie bepaald dat intervisie fysiek dient plaats te vinden, maar nood breekt wet: bij het intreden van de Covid-19 pandemie heeft de Orde besloten dat intervisie ook online mag plaatsvinden. Op moment van schrijven is dat zelfs de enige mogelijkheid.

In eerste instantie besloot de Orde van Advocaten in 2020 dat de intervisie online mocht plaatsvinden t/m het einde van het jaar, maar gelukkig heeft de Orde van Advocaten die maatregel verlengd t/m 1 april 2021.

Tot 1 april 2021 mag intervisie dus online plaatsvinden, bijvoorbeeld via Zoom, Google Meet, Skype of Microsoft Teams. Wat er daarna gebeurt kunnen wij nog niet zeggen. Volgt u intervisie graag online, dan adviseren wij vroeg te boeken, aangezien we niet zeker weten of dat straks nog wel kan.