fbpx

Over Intervitair

Wij zijn Intervitair, een platform waarop advocaten door heel Nederland een intervisie kunnen boeken bij hen in de buurt.

Intervitair, achtergrond doel en missie.

Met ingang van 1 maart 2020 is zowel artikel 26 van de Advocatenwet als de Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen in werking getreden. Vanaf die datum zijn alle advocaten in Nederland verplicht om jaarlijks te voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback zoals intervisie.

Wat is intervisie?

Het woordenboek geeft als definitie van intervisie.

de intervisielfst.naamw. (v.)

Uitspraak:   [ɪntər’vizi]
Verbuigingen:   intervisie|s (meerv.)

georganiseerd overleg tussen collega’s om het functioneren te verbeteren

Eisen aan intervisie

Tijdens een intervisiebijeenkomst worden dilemma’s, vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers. Voor een effectieve intervisie is het belangrijk dat iedere advocaat zich veilig voelt om zijn of haar verhaal te doen.

Daarnaast is het belangrijk dat intervisie gestructureerd plaatsvindt. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft hiertoe de volgende eisen opgesteld:

 • intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten;
 • Een intervisiebijeenkomst duurt minimaal twee uur en maximaal vier uur;
 • Er dient ten minste acht uur per jaar intervisie gevolgd te worden;
 • Iedere bijeenkomst staat onder leiding van een hiervoor opgeleide intervisiebegeleider;
 • Deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde focus of dezelfde rechtsgebieden;
 • Voorafgaand aan de intervisie wordt de (reikwijdte van) de geheimhouding besproken;
 • Deelnemers brengen ieder in één of meer dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in;
 • de intervisiebegeleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname

Intervitair is een platform (en niet ‘de zoveelste aanbieder van intervisie’)

Intervisie is dus een ‘georganiseerd overleg tussen collega’s om het functioneren te verbeteren’. Intervitair is ontstaan omdat het niet goed mogelijk bleek om een dergelijk georganiseerd overleg tussen collega’s te laten plaatsvinden.

In het kader van het inwerkingtreden van de kwaliteitstoetsen voor advocaten, heeft de Nederlandse Orde van Advocaten meer dan 300 advocaten-intervisiebegeleiders opgeleid. Het gaat over het algemeen om goede, gemotiveerde deskundigen die klaar staan om intervisiebijeenkomsten te begeleiden.

Toch zijn er maar weinig advocaten die tijd, middelen, motivatie en kennis hebben om deelnemers te bereiken. Als advocaat met een lopende praktijk heb je eenvoudigweg wel iets beters te doen.

Het gevolg is dat de acquisitiemarkt voor intervisie wordt beheerst door (veelal) grotere partijen, die hogere tarieven kunnen vragen, omdat zij wel in staat zijn om grote aantallen te bereiken. Veel deskundige intervisiebegeleiders begeleiden hierdoor minder dan zij zouden willen.

Aan de andere kant wordt hierdoor de keuze voor deelnemers beperkt. Dit leidt niet alleen tot hogere kosten, maar ook tot minder effectieve intervisies aangezien advocaten hierdoor sneller geneigd zullen zijn om aan te schuiven in een groep van advocaten die niet volledig werkzaam zijn op hetzelfde focus.

Het doel van Intervitair is daarom om begeleiders en deelnemers op een eenvoudige wijze samen te brengen. Onze missie is dan ook ‘liberate the lawyer’. Gevolg hiervan is echte marktwerking waardoor de keuze- én de kwaliteit van intervisies toeneemt, terwijl de prijs voor een intervisie zal dalen. 

Intervisiebegeleiders hoeven alleen maar aan te geven wanneer zij intervisie willen geven, Intervitair regelt de rest.

In de media

FAQ

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik mijn Intervisies boeken via Intervitair?
Intervitair is geen aanbieder van intervisies, maar is een marktplaats waarop intervisies overal in Nederland, op ieder rechtsgebied en in iedere prijsklasse worden aangeboden. Via ons, kunt u direct alle intervisies bekijken in een door u geselecteerde periode, of kunt u selecteren wat er in uw stad of op uw rechtsgebied zoal wordt aangeboden.

Bij Intervitair kunt u dus eenvoudig zelf zoeken, maar ook direct zelf boeken. U boekt alleen de intervisie en zit niet vast aan een abonnement.

Bovendien werkt Intervitair alleen samen met hierdoor opgeleide en door de Orde van advocaten aangewezen intervisiebegeleiders van de hoogste kwaliteit.

Wat zijn de regels voor intervisie?
De Nederlandse Orde van Advocaten heeft de volgende eisen opgesteld:

 • intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten;
 • Een intervisiebijeenkomst duurt minimaal twee uur en maximaal vier uur;
 • Er dient ten minste acht uur per jaar intervisie gevolgd te worden;
 • Iedere bijeenkomst staat onder leiding van een hiervoor opgeleide intervisiebegeleider;
 • Deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden;
 • Voorafgaand aan de intervisie wordt de (reikwijdte van) de geheimhouding besproken;
 • Deelnemers brengen ieder in één of meer dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in;
 • de intervisiebegeleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname.

De Intervisiebegeleider is formeel verantwoordelijk voor de naleving van deze eisen, maar Intervitair zal er alles aan doen om hierin maximaal te faciliteren.

Ik ben intervisiebegeleider. Waarom zou ik Intervitair gebruiken om mijn intervisies te promoten?
U kunt natuurlijk gaan rondbellen, of een advertentie plaatsen op internet om zo te proberen een ‘klasje’ bij elkaar te krijgen, maar als advocaat beseft u natuurlijk dat uw tijd hiervoor te kostbaar is. De tijd die u aan dit soort acquisitie besteedt, brengt meer op als u gewoon declarabele uren kunt maken, of u uw acquisitievaardigheden gebruikt om echte klanten binnen te halen. Met andere woorden: doet u waar u goed in bent, dan doet Intervitair de rest.

Intervitair streeft ernaar om iedere Intervisiebegeleider zo veel mogelijk te ontzorgen. Intervitair zorgt niet alleen voor uw aanmeldingen, maar ook voor betaling, diplomering en accreditering.

Ik heb een intervisie geboekt, maar ben toch verhinderd. Wat is het beleid voor annuleren?
Annuleren is begrijpelijk want de agenda van de advocaat is vaak lastig te voorspellen. Annuleren is daarnaast ook vervelend omdat er op u gerekend wordt, u mogelijk een plaats bezet houdt of anderen hun agenda op u afstemmen. Als u verhinderd bent, laat u dat aan ons en aan de begeleider weten. Begeleiders geven vaak meerdere intervisies via Intervitair, dus wellicht kunt u doorschuiven naar de volgende sessie van dezelfde begeleider. Als dit niet mogelijk is, kijken wij samen met u en de begeleider naar een geschikte oplossing.
Wat kost het gebruik van Intervitair?
Boekt u een intervisie via Intervitair, dan betaalt u aan ons helemaal niets. Het bedrag dat bij u in rekening wordt gebracht is het door de intervisiebegeleider voorgestelde bedrag.Over dit bedrag draagt de intervisiebegeleider een percentage van 9% af.Wij gebruiken deze inkomsten voor het optimaliseren van Intervitair.

Promoot uw intervisies via Intervitair

Gratis aanmelden

Top