fbpx

Maand: maart 2021

Mogelijkheid van online deelname aan kwaliteitstoetsen is verlengd tot 1 januari 2022

Via Intervitair worden intervisies momenteel grotendeels ‘online’ aangeboden. Toch is dit eigenlijk de uitzondering en niet de regel. Strikt genomen dient intervisie uitsluitend fysiek plaats te vinden, maar uiteraard hebben de Corona omstandigheden ertoe geleid dat de Nederlandse Orde Van Advocaten (NOVA) besloten heeft dat intervisie online onder voorwaarden wordt erkend als volwaardige intervisie.De NOVA heeft oorspronkelijk besloten dat intervisies vanaf april 2020 tot en met eind 2020 online plaats mochten vinden. Later is deze termijn verlengd tot 1 april 2021.

Recentelijk, op donderdag 25 maart 2021 heeft de Nederlandse Orde Van Advocaten de termijn nogmaals verlengd, namelijk tot eind 2021, wederom in verband met de corona problematiek en om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het oorsponkelijke bericht treft u hier: https://www.advocatenorde.nl/nieuws/online-deelname-aan-kwaliteitstoetsen-verlengd-tot-1-januari-2022

Online intervisie is, zoals gezegd, de uitzondering en dient aan bepaalde eisen te voldoen. Die eisen blijven bij de verlenging onverkort gelden en zijn de volgende:

  1. alle deelnemers gaan akkoord met deelname aan de kwaliteitstoetsen door videoconferentie;
  2. de identiteit van de deelnemers wordt gecontroleerd door gespreksleider of begeleider;
  3. de aanwezigheid van de deelnemers wordt tijdens de bijeenkomst gecontroleerd door de gespreksleider of begeleider;
  4. de vertrouwelijkheid wordt door alle deelnemers gewaarborgd door onder meer deelname aan de bijeenkomst in een afgesloten ruimte zonder aanwezigheid van derden.

PO-Punten

In verband met de Coronamaatregelen en het daarmee samenhangende beperkte cursusaanbod in 2020, waren de PO-verplichtingen voor 2020 gehalveerd, en daarmee ook de verplichtingen voor wat betreft de kwaliteitstoetsen. Voor 2021 is deze halvering opgeheven en dient het reguliere aantal van 8 uur intervisies te worden gevolgd.

U kunt dit jaar dus 8 uur online intervisie volgen. Dit zijn 4 sessies van 2 uur. Wilt u verzekerd zijn van goede vaste prijs, overweeg dan een jaarabonnement bij Intervitair voor maar €299,- per persoon. Hiermee heeft u de meeste keuze voor de minste kosten. Meer informatie over Jaarabonnement 

Top