fbpx

Datum: 05/10/2021

De NOVA staat online intervisie definitief toe

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) heeft vandaag bekend gemaakt dat zij het volgen van online intervisie definitief zal toestaan.

Aanvankelijk was het volgen van online intervisie niet toegestaan. Vanwege de coronamaatregelen heeft de algemene raad in april 2020 besloten om online deelname aan de kwaliteitstoetsen, voor de vormen intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg, toe te staan. Die tijdelijke maatregel duurde aanvankelijk tot april 2021, maar werd kort voor die datum verlengd naar eind 2021 in verband met het aanhouden van de pandemie.

Online intervisie toestaan was dus altijd bedoeld als tijdelijke maatregel, maar hier komt nu verandering in. De Nederlandse Orde van Advocaten schrijft hier zelf over “Gebleken is dat online intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg op een goede wijze wordt vormgegeven, zodat voortzetting daarvan verantwoord en wenselijk is. De toelichting op de Voda zal worden aangepast om fysieke deelname en online deelname beide permanent mogelijk te maken. Dit geldt niet voor kwaliteitstoetsing door middel van peer review omdat hierbij vertrouwelijke dossiers worden beoordeeld.”

Voorts schrijft de Nederlandse Orde van Advocaten dat online intervisie permanent toegestaan zal worden, maar dat zij ook ziet dat steeds meer bijeenkomsten voor intervisie weer fysiek plaatsvinden omdat sommige advocaten hieraan de voorkeur geven. Daarom blijft ook die mogelijkheid bestaan.

Wij als Intervitair juichen dit besluit van harte toe. Wij vinden dat de Nederlandse Orde van Advocaten heel goed gezien heeft dat online intervisie werkt en als keuze moet blijven bestaan naast fysieke bijeenkomsten. Op het platform van Intervitair kan intervisie op locatie én online intervisie worden aangeboden. Alle intervisies zijn hier te vinden: https://intervitair.nl/intervisies/

Top